Szkolenie napędowe

Uprawnienie do lotów na motoparalotniach.

Zapisz sięCennik

Uprawnienie PPGG

Celem szkolenia jest nauczenie pilota-ucznia latania na motoparalotni. Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, sytuacjami niebezpiecznymi oraz lotami nawigacyjnymi. Powinien opanować przygotowanie motoparalotni do lotu i obsługę sprzętu łącznie z oceną jej zdatności oraz listę czynności przedstartowych.

Szkolenie do lotów na motoparalotniach składa się z trzech części.

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje 25 godzin wykładów.

 • prawo lotnicze
 • wiedza ogólna o motoparalotni
 • osiągi i planowanie lotu
 • człowiek – możliwości i ograniczenia
 • meteorologia
 • nawigacja
 • procedury operacyjne
 • zasady lotu
 • łączność

Szkolenie naziemne praktyczne

 • przygotowanie motoparalotni do lotu i jej obsługę naziemną łącznie z oceną jej stanu technicznego
 • przygotowanie operacyjne do lotu łącznie z analizą informacji meteorologicznej

Szkolenie w locie

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

 • Etap I – szkolenie wstępne zapoznawcze, które trwa 3-4 dni szkoleniowe
 • Etap II – szkolenie zaawansowane do Świadectwa Kwalifikacji, które trwa 7-10 dni szkoleniowych

Etap I

Ćwiczenie 1 – lot zapoznawczy (30 minut) na motoparalotni dwumiejscowej, poprzedzony następującymi czynnościami:

 • kontrola przedlotowa sprzętu
 • montaż przed lotem
 • kontrola jednostki napędowej oraz instalacji

Ćwiczenie 2 – loty po około 30 minut, wraz z nauką:

 • kołowania i operacjami na ziemi łącznie z rozbiegiem
 • startu
 • sterowania
 • wykonywania zakrętów z małym i dużym przechyleniem
 • kręgów
 • ósemek

Ćwiczenie 35-7 lotów o czasie około 1 godziny z nauką:

 • budowania kręgu
 • krążenia nadlotniskowego
 • podchodzenia do lądowania
 • lądowania

Ostatnie lądowanie pilot-uczeń wykonuje samodzielnie.

Po wykonaniu 7-10 lotów na motoparalotni dwumiejscowej, po około 3 godzinach nalotu kandydat jest przygotowany do wykonania pierwszego samodzielnego lotu.

Etap II

Ćwiczenie 1lot samodzielny w czasie około 30 minut

Ćwiczenie 220 lotów w łącznym czasie około 2 godziny:

 • trening startu
 • trening lotu po kręgu
 • trening lądowania

Ćwiczenie 3 – procedury awaryjne (10 lotów z instruktorem), podczas których pilot-uczeń musi opanować procedury unikania kolizji oraz procedury awaryjne występujące na skutek awarii sprzętu:

 • przymusowe lądowanie podczas wstępnej fazy wznoszenia
 • przymusowe lądowanie podczas lotu
 • odejście na drugi krąg na sygnał z ziemi

Ćwiczenie 4 – loty nawigacyjne, w tym 2-3 loty z instruktorem po wyznaczonej trasie oraz nie mniej niż 3 samodzielne przeloty po wyznaczonej trasie na miejsce lądowania oddalone od miejsca startu o co najmniej 15 km. Do ćwiczenia można dopuścić pilota-ucznia który sam kontroluje stan paliwa w locie. Podczas lotu pilot zwraca szczególną uwagę na innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz przeszkody terenowe. W sumie pilot-uczeń w czasie szkolenia wykonuje nie mniej niż 10 godzin nalotu.

Dopuszcza się zmniejszenie ilości lotów nawigacyjnych w Ćwiczeniu 4 dla pilotów paralotni z napędem posiadających Świadectwo Kwalifikacji.

Możliwe jest szkolenie się od początku na motoparalotni jednomiejscowej, jeśli pilot-uczeń posiada Świadectwo Kwalifikacji lub ukończył minimum Etap I szkolenia paralotniowego.

Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem skierowania na egzamin przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.

Ocena zdolności

Ocenę zdolności szkolonego do wykonywania czynności pilota przeprowadza się na podstawie poniższych zadań:

 • wykonywanie procedur i manewrów mieszczących się w granicach możliwości i ograniczeń danej motoparalotni
 • realizacji procedur i manewrów awaryjnych mających zastosowanie do danego typu
 • pilotowanie motoparalotni w sposób płynny i precyzyjny
 • zdolność do dobrej oceny sytuacji
 • wykorzystanie przez kandydata wiedzy lotniczej
 • wykazanie opanowania sprzętu w taki sposób aby każdy wykonywany manewr był bezpieczny

Uwaga

Czas szkolenia zależy od warunków pogodowych i indywidualnych predyspozycji pilota.